Gespreksonderwerpen .
. Zie ook Gespreks-begeleiding
.
. Verg.ook hvutrecht.horowitz.nl/humblist.htm .
. Alsmede hvutrecht.horowitz.nl/humalist.htm .
. En hvutrecht.horowitz.nl/meetings.html#movingminds .
2007
 Die met een * sterretje daar hebben we (nog) niet over gepraat 
Relaties :
1. *  hoe ga je om met "illegalen"
2  hoe praat je met christelijk gelovigen
3* hoe ga ik om met ongeneeslijk zieken
4. *  tot hoever respecteren van privacy van anderen
5. *  tot hoever respecteren van zelfbeschikking van onaangepaste mensen (bijv. omgang met depressieve mensen , omgang met bejaarden)
Psychologie :
6. * hoe ga ik om met een doodsverwachting , pijn e.a.
Politiek :
7* brainstormen over vormen van demokratie
8* hoe de immigratiestromen te beheersen (toelatingsbeleid , inburgeringsbeleid)
9  mensenrechten
10* hoe oorlogen te voorkomen
Theoretische onderwerpen :
11 religieus humanisme , zoals van John Dewey
12 hebben we onderbewust een "geloof" in iets , dat de wereld "zin" geeft ?
13. * de toekomst ; brainstormen over mogelijke toekomstige "supermensen" door genentherapie en robottechnologie
14* brainstormen over het bestaan en de aard van buitenaardse beschavingen
Enz. enz.
____________________


Vragen gespreksgroep Lochem voor 10 jan 2007 :
>Kunnen we het redden zonder God?
>Moet er een kabinet komen van CDA, PvdA, CU en Groen Links?
>Willen we de CU in de regering?
>Heb je de tekst van Matheus gevonden?
>Moeten we ons afzetten tegen de alomtegenwoordigheid van de multinationals?
>Is een universele seculiere moraal de oplossing?
>Zijn we voor meer open grenzen?
>Is de cultuur van humanisme, Verlichting en westerse wetenschap ondenkbaar zonder het   christendom?
>Is het HV nog wel nodig?

___________________

1. Een boek van Joep Dohmen , geluk in jezelf zoeken , tegen de onverschilligheid .
2. De geschiedenis van het sociaal humanisme en het religieus humanisme .
3. * Hoe moet men omgaan met mensen die geloven in een niet-almachtige God ?
4. Geloven we misschien onbewust in een godheid omdat het zo'n fijn gevoel is ?
5. Een boek van Paul Cliteur , kan een theistische ethiek een basis vormen voor een houdbare levensovertuiging ?
6. Wat zijn de grenzen van de vrije meningsuiting ?
7. * Wat zijn de uitgangspunten van het humanisme (en van het HV) ?
8. Hoe tolerant moet men zijn tegenover lastige straatjongens en kinderen ?
9. Hoe omgaan met verslaving aan zoiets als slechte dingen eten ?
10. In hoeverre worden onze gedachten en daden nog bepaald door onze kindertijd ?
11. De invloed van de maatschappelijke status op iemands gevoel (bijv. van er niet bijhoren) .
______________________

0080804 G. Wieneke .
Mogelijke onderwerpen Humanistische Gespreksgroep 
* = artikelen uitgezocht

Maatschappelijk :
Beschouwend :
Psychologisch :
1. * Embryoselectie
3. * De werkende moeder
Humanistische opvoeding 
5. Veranderingen van iemand's karakter
2. * Humanisme vs. Religie
Mensen alleen beoordelen op hun handelen ?
* Religieus humanisme.
? Rituelen
4. Tolerantie
8. Gastvrijheid
6. Humanitaswaarden
9. * Privacy
Vrije meningsuiting
7. Grenzen voor media en reclame ,
Internet : wetten en censuur
10. * Hoeveel macht van de staat is gewenst ?
Economie en humanisme 

Leo :
11:Omgang met ongeneeslijk zieken
12:Omgang met gehandicapten
13:Doodsverwachting
14:Mensenrechten
15:Hoe conflict en oorlog te voorkomen
16:Brainstormen over toekomst en supermensen en buitenaardse wezens .
_______________________

Noemen v items voor vanavond :
- gen.pardon
- Bet.v.vrijwilligers
- regels voor ondernemers
- rookverbod
- identificatieplicht
- belemm.n bij uitkering
________________

20110917 bedacht
21 functioneren vd rechtspraak in Ned. (doorlooptijden , handhaving , hoe straffen)
22. Concentratie-vermogen afname met ouderdom , wat zijn de consequenties etc.
23. In hoeverre draag ik als oudere nog bij aan iets ..waarom wil ik blijven leven ?

____________________

20140330 verz.ond.w.n
25. Hoe zal onze reactie zijn op buitenaardse beschavingen ?
26. Hoe is misschien het leven over 50 jaar en zouden wij dat willen ?
27. Hoe ga ik om met de gedachte aan toekomstige pijn ziekte en dood ?

28. Geluk : heeft het zin om het na te streven ; wat waren je gelukkigste perioden in je leven ; in welke omstandigheden zou je je het gelukkigst voelen ?
29. Asociaal gedrag : hoe sta je daar tegenover ; voorbeelden van asociaal gedrag ; hebben sommige asociale gedragingen misschien ook goede kanten ; hoe kan je de jeugd misschien sociaal gedrag aanleren .

31. Evert - Waarheid - n.a.v. het kerstnummer van de Groene Amsterdammer: "Hoe ga je om met de waarheid?" of "Is liegen onvermijdelijk?" Kant eiste onder alle omstandigheden, dat de waarheid gesproken moet worden.
32. Flip - Nationalisme - Oorsprong , Voor- en nadelen 
33. Jan vdK. - uit het leerprogramma van HVO:
Verbondenheid---Vrijheid----Gelijkheid.
Bij ieder van deze woorden zijn persoonlijke invullingen te geven. Ook kan je je afvragen hoe je deze waarden als humanist hanteert.
34. Anka - omgaan met tegenslag - helpt religie of levensbeschouwing daarbij ? Dit zowel voor personen als voor volkeren .
35. Leo - pijn en dood - hoe ga je om met de gedachte aan toekomstige pijn ziekte en dood ?
36. George - Is privacy een humanistische waarde of wel waarom zijn we erop gesteld, en wanneer heeft een kind er recht op?
37. George - (nav. de HuMaU lezing van afgelopen maandag): wat denken we van de participatiesamenleving en wat doen wij er zelf aan.

38. Dementie . Wat is dat , hoe vaak komt het voor en wat zijn de gevolgen ? Hoe bereid je je voor op eventuele toekomstige dementie ?
________________________

20151110 HVG Op deze gespreksavonden willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren , en dat zonder autoriteit . We proberen daarbij enige struktuur in ons gesprek te houden . De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp , en dat niemand het gesprek domineert .
. Vanavond willen we het hebben over verslavingen , hobbies , invulling van je tijd ed. . En mogelijk ook over actuele zaken , zoals bijvoorbeeld over voor- en nadelen van immigratie en integratie , en hoe te regelen . Laten we nagaan in hoeverre deze zaken relevant voor ons zijn , en onze houding tov. deze zaken bepalen .
. Laten we vanavond beginnen met actuele zaken . 

20151108 welke ondw.n willen we nog wel eens over pr. in HVG ?
Kunst (03/2013) , Mensenrechten in Utrecht (10/2011) , omgang m.gelovigen (09/2011) ,
ontw.samenw. (03/2011) , vrije wil (02/2011) , zelfbeschikking (02/2010) , gastvrijheid (01/2009) , vrije meningsuiting (05/2008) , levenseinde (03/2007) , maakbare mens (11/2002) , integr.migranten (09/2002) , veilige wereld (11/2001) ,
_______________________

20170709 ondn.voor hum.gesprekken : 
Bitcoins ipv geld ..
Samenwonen met wie .. 
Discussies starten hoe .. 
Andere culturen en gewoonten , hoe mee omgaan ..
Nationalistische gevoelens , hoe mee omgaan .. 
Maliebaan middenbaan .. 

Sid Lucassen Rechts hum.politieke ideeen .

Promote Meer uitleg aan , en discussie met burgers .. door de overheid .
_________________

201511xx  utrechtindialoog.nl
 Dialoogstappen
Stap 1: Kennismaking 20 minuten
Je heet iedereen welkom, geeft een toelichting op de gespreksregels en vraagt de deelnemers zich voor te
stellen door het noemen van naam en de betekenis van het thema voor hem of haar. “welke associaties heb je
er bij?”
Stap 2: Ervaringen uitwisselen 50 minuten
Je vraagt de deelnemers ervaringen in te brengen met een concrete EIGEN ervaring over het thema. Je vraagt
door op 2 à 3 ervaringen die relevant zijn om het gesprek te verdiepen zodat mogelijk dieperliggende thema’s
met betrekking tot de kwestie/onderwerp aan de orde kunnen komen. Op grond van verdieping van de
ervaringen bespreek je samen met de deelnemers overeenkomsten en verschillen in de besproken ervaringen.
Waar gaat het nu om, wat was de kern in de afzonderlijke verhalen? Wat raakt je in de voorbeelden? Wat vind
je inspirerend?
Stap 3. Dromen 30 minuten
Neem een moment stilte in acht, vraag de deelnemers hun ogen even dicht te doen en stel de volgende
vragen: Hoe ziet je gewenste/ ideale toekomst er uit in relatie tot het thema? Beschrijf je ideale
toekomstbeeld, wat zie je, hoor je? Hoe zou het zijn als jij het voor het zeggen had, als een aantal
belemmeringen er nu even niet zijn. Als we net even wat meer lef hadden, als we onze talenten en
mogelijkheden optimaal benutten
Stap 4: Wat kunnen we doen samen of individueel? 20 minuten
Op basis van verkregen inzichten (en dromen) vraag je de deelnemers wat ze zelf kunnen doen om hun droom
te realiseren. Wat kun jij daar aan bijdragen en welke steun van derden (wie zijn dat dan?) heb je daarbij
nodig?
Zie/voel/hoor je ideale toekomst. Wat kun jij nu doen om deze droom te verwezenlijken? Hoe kun jij je droom
dichterbij halen?
Wat is nodig, vraagt nu aandacht? Welke eerste concrete stap kun jij zetten?
Bedank de deelnemers en sluit de dialoog af op een manier die bij jou past.

 
	
20230428 Een tentatieve schets voor ...
   aandachtspunten bij gespreksbegeleiding.
0. Mee Houten Hamer,
   vellen A4 schrijfpapier, viltstift, potloden of pennen,
   chocola en evt rozijnen en SpareFood...
   schrijf namen vd deelnemers op Badge-vormen
1. Op deze gespreks-middagen willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. En we willen proberen enige structuur in het gesprek te houden. Maar als achtergrond willen we ook een sfeer van gezelligheid creeren, want de meeste mensen houden v sociale verbinding. In het kader hiervan,
** ik vind het zelf leuk en stimulerend om ook eens bij iemand thuis bijeen te komen**
2. Eerst een kennismakingsrondje waarin een ieder iets zegt over zijn achtergrond, waarom hij mee wil doen met dit gesprek, en wat hij denkt over het gekozen onderwerp.
3. Nu eerst een korte inleiding over het onderwerp van zo'n 5 tot 10 minuten; extra aspecten kunnen dan later verteld worden.
4. Vingers omhoog voor wie nu al een gedachte over het onderwerp heeft.
5. Eerst de weinig praters aan het woord laten.
6. Na uiting van zijn gedachte vragen naar reacties
7. Als iemand erg lang praat dan proberen samen te vatten en een ander om zijn mening vragen.
8. Na 3/4 uur of zo een pauze .
9. Aan het eind vragen wie er beslist nog iets wil zeggen over het onderwerp.
10. Een rondje waarin een ieder zegt wat hij vond van het gesprek en wat beter kan.
11. Wie heeft een suggestie voor een onderwerp voor een volgende keer en kan daarover ook een korte inleiding houden van zo'n 5 tot 10 minuten?
12. Keuze ve onderwerp, begeleider en datum voor een volgende keer. Ook eens op een dinsdag. Ook eens bij iemand thuis.
13. Ik dank de aanwezigen voor hun inbreng, en er is nog koffie, je hoeft niet direct weg te lopen. En wie gaat er nog mee ergens wat eten, of misschien drinken?

Inl.gespreksmidd.n
Kennismaakr.
Inl.v.onderwerp
Voorlezen tekst
Steeds vr.n.reacties
Een pauze
Laatste rondje
Eval.-rondje
Keuze thema &begeleider &datum volg.k.
Wie gaat mee n.cafe?