HV afd. Utrecht e.o.

MEETINGS HV Utrecht

Voor bijeenkomsten tot oktober 2018 zie archief.htm .
Voor latere bijeenkomsten zie ook Facebook
of/en de HV afdelings-pagina's .


_________________________________


Hieronder worden eerst enige repeterende activiteiten weergegeven.

_________________________________


Moving Minds Cafe
Elke 2e en 4e vrijdag in de maand
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, soms kamer 002, Utrecht,
locatie vanaf augustus '19 is vooralsnog MCU Oudegracht 60.
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?We doen rondjes waarin iedere deelnemer zijn/haar ideeen kan inbrengen.
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.


Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten (voorjaar 2019) bij de entree van het UCK, maar soms kamer 002.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events


Thema's in de afgelopen tijd (met aantal deelnemers):
. Winkel vSinkel:
2017/09/08 (4pp) Humanistische Huizen ?
2017/09/22 (9pp) Wanneer ben je een "humanist"?
2017/10/13 (8pp) Autonomie
2017/10/27 (10pp) Robotisering vd maatschappij
. StayOK:
2017/11/10 (8pp) Basis-inkomen
2017/11/24 (8pp) UVRM, houden de naties zich daaraan?
. Brasserie Jansveld:
2017/12/08 (8pp) Eco-humanisme
2017/12/22 (6pp) In hoeverre commitment van vrijwilligers?

2018/01/12 (6pp) Ontwikkelings-samenwerking
2018/01/26 (8pp) Is ouderdom een ziekte?
2018/02/09 (8pp) Plato's Ideeen
2018/02/23 (3pp) Rol Fake news in de democratie
2018/03/09 (9pp) Sociale media en privacy
2018/03/23 (9pp) Werken om te leven of andersom?
. DeRechtbank ea:
2018/04/13 (10pp) Rol van Kunst
2018/04/27 (6pp) Liefdes-verdriet
2018/05/11 (7pp) Voedsel en eten
2018/05/25 (9pp) Redenen om te kiezen voor het humanisme
2018/06/08 (9pp) Eenzaamheid
2018/06/22 (7pp) Privilege van blanke mannen
2018/07/13 (8pp) Religie vs Humanisme
2018/07/27 (4pp) UVRM art.1 in het paspoort ?
2018/08/10 (8pp) Angst-gevoelens
2018/08/24 (3pp) Deep Democracy, Emoties e.a.
. UCK Domplein:
2018/09/14 (6pp) Aantrekkingskracht en Verleiding
2018/09/28 (9pp) Fantasie van Doem en Catastrofes
2018/10/12 (6pp) Onaangepast gedrag
2018/10/26 (6pp) Vrijheid in kiezen ve levens-overtuiging
2018/11/09 (8pp) L tenKate's artikel over Seculier en Sacraal
2018/11/23 (?) Gendergelijkheid in de praktijk, en #Metoo
2018/12/14 (9pp) Authenticiteit, wat is dat?

2019/01/11 (6pp) Spel m.abstracte woorden, wat je erbij denkt
2019/01/25 (8pp) Solidariteit
2019/02/08 (7pp) Religie en Geloof
2019/02/22 (9pp) Zingeving en levenskunst
2019/03/08 (8pp) Wederkerigheid, wat als je niets kan terugdoen?
2019/03/22 (7pp) Boeddhisme (en 2pp herdenkingstocht aanslag)
2019/04/12 (10pp) Elite's, goed of slecht?
2019/05/10 (5pp) Nationalisme
2019/05/24 (11pp) Suicide
2019/06/14 (7pp) Optimisme vs Pessimisme
2019/06/28 (7pp) Online zijn, voor- en nadelen
2019/07/12 (7pp) De (on)macht van de overheid
2019/07/26 (5pp) De (echte?) Nederlandse identiteit
2019/08/09 (9pp) Imago en Pretentie
. MRC OGr60:
2019/08/23 (7pp) Genderneutrale opvoeding
2019/09/13 (7pp) (waan)zin v.Toerisme
2019/09/27 (8pp) Klimaatgrenzen
2019/10/11 (8pp) Hierarchie en Macht
2019/10/25 ( pp) Verdriet

Hieronder komen enkele impressies van Moving Minds bijeenkomsten. Impressies van Leo H. met eventuele aanvullingen van andere deelnemers.

12 juli 2019 thema: De (on)macht van de overheid. Impressie van Leo H.
Er is een "overheid" per gebied of invloedssfeer (stad, land, kerkgemeenschap etc.) . Maar er zijn bij ons verschillende opvattingen wat een "overheid" precies is, met of zonder aansturende krachten etc.
De overheid is vaak zeer onmachtig, moet rekening houden met veel andere krachten, zoals Markt, Lobby en Eigenbelang.
De regels van de overheid (wetten) worden erg complex, de burgers kennen ze steeds minder en verliezen vertrouwen in de overheid.
Moeten wetten altijd "gehandhaafd" worden, of alleen wanneer overtreding tot ernstige problemen leidt?
Een van ons oppert om alle wetten maar af te schaffen op een na, te weten de UVRM.
Maar we willen de overheid behouden, daar zijn we het wel over eens. De overheid dient sterker te worden, bijvoorbeeld in het rechtdoen aan de zwakken in onze samenleving.

9 augustus 2019 thema: Imago en Pretentie. Impressie van Leo H. van het gesprek.
Ik vind de begrippen imago en pretentie wat onduidelijk en moeilijk, maar ieder weet er wel iets zinnigs over te zeggen.
Zelf kom ik nav.het gesprek tot de volgende overwegingen.
Ik wil niet iets voorspiegelen wat ik denk niet te kunnen waarmaken . Maar een goed imago van jezelf maakt duidelijk waar je voor staat en wat je echt belangrijk vindt. Zo ook: "ik wil beslist gezien worden als humanist. Misschien dat mijn voorbeeld leidt tot het aansluiten van meer mensen bij het humanisme."
Staat humanisme pretentie toe? Ik denk ja, "het humanisme heeft de pretentie dat het mogelijk is om een goed leven te hebben zonder zich te laten leiden door een hogere macht".
Na een thema voor de volgende keer uitgezocht te hebben, gaan we om even over 9 uur uit elkaar.

23 augustus 2019 thema: Genderneutrale Opvoeding. Notitie van Leo H.
Het is weer een ge-amimeerd gesprek waarin veel aspecten naar voren komen.
Er zijn verschillen tussen vrouwen en mannen. Vrouwen kunnen babies baren. Verder zijn vrouwen meestal erg bedreven in kletsen met elkaar, meer dan mannen. Maar mannen zijn gemiddeld sterker, en mogelijk wat avontuurlijker. Vrouwen en mannen 1zijn niet gelijk, maar gelijkwaardig, dat is de
uitdrukking.
Een van de punten die ter sprake komen is dat mannen vaker dan vrouwen in crimineel gedrag vervallen. Verg. dat in USA in 2010 tienmaal zoveel mannen in de bajes zaten dan vrouwen. Reden kan zijn dat jongens iha. wordt bijgebracht dat ze moedig moeten zijn. Mogelijk zal een genderneutrale opvoeding helpen tegen crimineel gedrag. Onderricht aan kleine kinderen over "hoe je goed te gedragen" of zo, dat zou nuttig zijn.
Kort na 9 uur gaan we uit elkaar.

27 september 2019 thema: klimaatgrenzen. Impressie van Leo H.
We praten met 8 mensen over het probleem, ook wel aangeduid als Broeikas effect. Hierbij een paar punten die ter sprake komen.
We constateren dat we nu met z'n allen verkeerd bezig zijn met almaar meer dingen te willen, met steeds meer mensen. Bijvoorbeeld gaan we steeds meer vliegen.
Als je veel koolzuur-tax oplegt aan grote vervuilende bedrijven, dan gaan die naar het buitenland, en verliest Nederland bedrijvigheid, wat de meeste mensen niet willen.
Er moeten gewoon veel meer windmolens en zonnepanelen ge-installeerd worden.
Aanpakken van het klimaatprobleem, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allen als aardbewoners gezamenlijk. We willen alleen iets bijdragen als de meeste andere mensen het ook doen. Maar we kunnen ook wel individueel iets doen door een goed voorbeeld te geven, zoals minder vliegen, korter douchen, minder vlees eten etc.
Al met al voelen we ons nogal hulpeloos tav.het probleem, maar het is goed om het onder ogen te zien.


Woorden geven aan wat je bezig houdt
Woensdagen 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 12 juni, 4 september, 2 oktober en 6 november.
Tijd: 19.15 - 22.00
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat)
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

“Inspiratie voor het leven, woorden geven aan wat je bezig houdt”

. In deze workshops oefenen we met taal om uitdrukking te geven aan wat ons bezig houdt. Elke bijeenkomst proberen we een andere invalshoek uit, zoals een ingezonden brief, een kort verhaal, een gedicht, een speech..
.
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We werken met speelse schrijfopdrachten met de nadruk op het plezier van schrijven , het hoeven geen literaire hoogstandjes te worden.. Rond 22.00 uur sluiten we de avonden af.

. Initiatief van Het Humanistisch Verbond, toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.
Dit jaar op de woensdagen 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 12 juni, 4 september, 2 oktober en 6 november. Je kunt per keer beslissen of je meedoet, wel aanmelden graag.
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events


Reading Minds
woensdag 16 oktober 2019
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat) Utrecht

Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

Maarten Struijs neemt ons mee in de literatuur waarin humanistische onderwerpen centraal staan. Bij de Reading Minds wordt voor iedere bijeenkomst een tekst gekozen die besproken zal worden. Hoe kunnen deze teksten geïnterpreteerd worden? En hoe kunnen we de inhoud relateren aan de ervaringen in het dagelijkse leven? Vragen als deze zullen tijdens de Reading Minds aan bod komen. Wil je deelnemen? Meld je dan aan bij Arnold Jorna: arnoldjorna@hotmail.com voor meer informatie.
Inloop is vanaf 19 uur, de bijeenkomst begint vanaf 19.30 uur.

Deze activiteit wordt dit jaar driemaal georganiseerd: 17 april, 19 juni en 16 oktober.
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events

16 oktober 2019 de Terrasofie van Henk Manschot
Notitie van Leo H.
We praten met 6 mensen over de ideeen in het boek.
Wij zijn niet meer waard dan andere onderdelen van de natuur.
Wij zijn kuddedieren, eigenbelang geeft niet altijd de doorslag. We constateren dat er toch teveel eigenbelang is. Ook geld speelt een grote rol helaas, we willen er allemaal economisch op vooruitgaan. Dit is een grote bottlenek.
Aanvullend op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zou het wellicht goed zijn om een Universele Verklaring van de Rechten van de Natuur op te stellen, of misschien een Universele Verklaring van de Rechten van een mens op Goede Natuur?
We bespreken nog dat we volgend jaar ook weer Reading Minds willen houden, om de twee maanden.
Om 10 uur gaan we uit elkaar.Lezing over goed leven
dinsdag 15 oktober 2019
Tijd: 19:00-22:00 uur
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

. Tijdens deze lezing zal humanisticus Jan Warndorff vertellen over zijn perspectief van het humanisme. Hij stelt, ‘het Antropoceen, het mondiale dorp, de ecologische crisis: in de 21e eeuw bevinden we ons in een geheel nieuwe situatie, dat ook om een nieuwe manier van denken vraagt. De uitdaging aan het humanisme is om zich te ontwikkelen voorbij haar antropocentrische en rationalistische achtergrond, zodat het niet meer gaat om de mens alleen maar om de mens in verhouding tot de aarde, en zodat de cognitieve verhouding tot de wereld wordt gecomplementeerd door een affectieve verhouding.’ In zijn boek ‘Geen idee: filosofie van het boerenverstand’ (Lemniscaat 2017) geeft de auteur een voorzet. Hij schetst een vernieuwende manier van denken dat draait om het concrete alledaagse leven, met als kernmoraal: probeer van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden. Zijn inspiratiebronnen zijn Emmanuel Levinas, Teilhard de Chardin, De Kleine Prins en het boeddhisme, maar vooral de verassende humanistische levensfilosofie van José Ortega y Gasset. Emeritus professor Hans van Rappard (Vrije Universiteit, Filosofie Oost West) beschreef het boek als “een sprankelend betoog dat met een verbluffend vanzelfsprekend uitgangspunt ons leven verdedigt tegenover de koloniserende machten van godsdienst, politiek, wetenschap en maatschappij.” De inhoudsopgave en integrale inleiding zijn te lezen op zijn website, www.janwarndorff.nl

Impressie van Leo H.:
. Spreker presenteert zijn visie voor zo'n 25 aanwezigen over hoe je in het leven kan staan. Een rol speelt dat hij tot 19 jarige leeftijd in Ethiopie leefde, waar bijvoorbeeld wilde natuur altijd dichtbij is. En dat hij studeerde aan de UvH.
. Enige aspecten die hij noemt zijn: De Ratio verduistert het humanistisch levensgevoel, wees daarop verdacht. Het gaat om de interactie van jezelf met andere mensen en de wereld. Aanvaard en omarm wat er om je heen is, en wat er in de wereld is. Houd van het leven.
. Na de pauze zijn er veel vragen uit de zaal. Zoals: Moet er niet ook aandacht voor de toekomst zijn? Wat te doen met de onverschilligheid bij veel mensen? Mag je behalve "tevreden zijn" niet ook "meer willen" in dit leven? Hoe omgaan met agressieve gevoelens, en hoe met sporters die hun grenzen willen doorbreken ?
. Vragen en antwoorden zijn in goede sfeer.Film met nabespreking
vrijdag 19 april, 21 juni, 20 sept., 18 okt. en 15 november 2019
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 19:00-22:00 uur
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

Deze avond nodigen we je weer uit om aan te sluiten bij de filmavond in Utrecht. In de sfeervolle werfkelder De Witte Lely gaan de deuren open om 19 uur en starten we om 19.30 uur met een introductie van de film die vandaag vertoond wordt.

15 februari is het een Zuid Koreaanse film over de cyclus van het leven in generaties op een eilandje in een groot meer.
19 april is het een film van 105 minuten over een klein kustplaatsje vlak bij Marseille, dat vroeger een hechte dorpsgemeenschap had waar nu niets meer van over is.
21 juni is het een IJslandse maatschappij-kritische komedie van 105 minuten over een milieu-activiste die ook een kind wil adopteren.

Na de vertoning gaan we in gesprek met elkaar over de film. Wat maakte de meeste indruk op je? En welke boodschap haalde je uit het verhaal? Waar herken je je in, of herken je je absoluut niet in? We zien er naar uit je daar weer te zien!

De film-avonden worden i.h.a. elke derde vrijdag van de maand gehouden, afwisselend geleid door Ina Brouwer en Silvia Benschop. Consumpties voor eigen rekening.
Zie ook facebook.com/HVUtrecht/events .

___________________
___________________


Open gespreks-middag over het Lot van human societies.
Woensdag 13 november 2019
, 14:30 - 17:30
Locatie: Oudwijk Noord, adres bij aanmelding.
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Deze middag willen we praten naar aanleiding van een boek van J. Diamond over The Fates of Human Societies. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaarden,_paarden_en_ziektekiemen .
. Het is een enigszins somber boek. Als aanvulling kunnen we het hebben over scenario's in de toekomst. Wat zijn de perspectieven van onze samenleving(en), en van de aarde? En kan je nog iets doen om die perspectieven te verbeteren?

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. En we willen proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. We willen de discussie over het thema starten om 15u00.
. Na afloop willen sommigen van ons nog wat gaan eten in een restaurant in de buurt.

Zie ook www.facebook.com/hvutrecht/events en
www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-noord-west/afdeling-utrecht/ en
www.hvutrecht.horowitz.nl/meetings.html

. Open gespreks-middag over het Geweten.
- Dinsdag 10 september 2019

- Tijd: 14:30 - 17:30
- Locatie: Bilthoven woongroep, adres bij aanmelding.
- Kosten: geen
- Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Wat is de betekenis van het Geweten, en hoe werkt het bij niet-religieuze mensen?
. Hoe werkt ons geweten, volg je altijd je geweten, en eventueel hoe is het geweten ontstaan?
. We kijken ernaar uit om te horen hoe de kijk van anderen is op het begrip "geweten". En ook van hoeveel belang anderen het "geweten" achten.
. Als je je wat wil inlezen, kijk dan ook op het essay uit 2014 van het filosofisch cafe sHertogenbos, dit is een uitgebreid verhaal over de vele opvattingen over wat men onder "geweten" moet verstaan, link https://www.filos.nu/resources/Documents/Geweten.pdf .
. Lees ook het (weliswaar eenzijdig belichte) verhaal "De meeste mensen deugen" van ene Rutger Bergman op Decorrespondent.nl (tip van Ab B.).
. Misschien kunnen we op een vervolg-bijeenkomst praten over het wijdere thema Moraal of Moraliteit.

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. En we willen proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. We willen de discussie over het thema starten om 15u00.
. Na afloop willen sommigen van ons nog wat gaan eten in een restaurant in de buurt.

. Verdere info komt op facebook.com/hvutrecht/events en www.hvutrecht.horowitz.nl/meetings.html

. 2019/09/10 Gespreksmiddag met thema ons geweten.
. 2019/09/12: Impressie van Leo H. ea.
. Met 7 mensen praten we zoals altijd weer ge-animeerd over het onderwerp.
. Alle sociale dieren hebben een geweten, deze dieren hebben een aangeboren gevoel of innerlijk kompas om leden van hun eigen kudde te beschermen etc. Vooral bij mensen wordt dit door de opvoeding verder ingevuld, maar ook wel bij dieren. Jonge puber olifanten zonder ouders gaan zich misdragen. Zodra je een volwassen olifant bij hen plaatst worden ze door die volwassene geleerd zich beter te gedragen.
. Ook geestelijk gehandicapten hebben een geweten. Ieder mens heeft een geweten maar het is heel soms ernstig gestoord door een ziekte van de hersenen of een psychose. Soms kan een geschikte opvoeding dit goedmaken.
. Soms doe je iets wat achteraf gezien in strijd is met je geweten, daar heb je dan iha.veel spijt van.
. Veel aanverwante dingen komen ter sprake, zoals de nog steeds strenge voorschriften in sommige kerkgenootschappen.
. Om 17.15 ronden we af en bepalen we het thema voor de volgende keer, dat zal zijn op woensdag 13 november, zie web-agenda.
. Daarna gaan 5 van ons nog samen eten in het naburig eetcafé van Miltenburg.

.

Reading Minds
woensdag 19 juni 2019

Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat) Utrecht
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

Maarten Struijs neemt ons mee in de literatuur waarin humanistische onderwerpen centraal staan. Bij de Reading Minds wordt voor iedere bijeenkomst een tekst gekozen die besproken zal worden. Hoe kunnen deze teksten geïnterpreteerd worden? En hoe kunnen we de inhoud relateren aan de ervaringen in het dagelijkse leven? Vragen als deze zullen tijdens de Reading Minds aan bod komen. Wil je deelnemen? Meld je dan aan bij Arnold Jorna: arnoldjorna@hotmail.com voor meer informatie.
Inloop is vanaf 19 uur, de bijeenkomst begint vanaf 19.30 uur.

Deze activiteit wordt dit jaar driemaal georganiseerd: 17 april, 19 juni en 16 oktober.
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events June 19

.

. Open gespreks-middag over humanistische rituelen
Woensdag 22 mei 2019
Tijd: 14:30 - 17:30
Locatie: Buurt Vleutenseweg, adres bij aanmelding, Utrecht .
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

.
Hoe kunnen rituelen uitdrukking geven aan de gevoelens van mensen? En wat voor soort rituelen spreken het meeste aan bij humanisten? Kunnen we misschien gebruikmaken van de Humanistische Canon (zie HV website)?

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. En we willen proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. We willen de discussie over het thema starten om 15u00.
. Na afloop willen sommigen van ons nog wat gaan eten in een restaurant in de buurt.

2019/05/27: Kort verslag van Leo H.(corr. 2019/06/05)
2019/05/22 Gespreksmiddag met thema rituelen.
. We zijn met 9 mensen, we praten eerst over geestelijke begeleiding van zieken, zoals dat de zieke persoon dat ook als humanist zelf moet betalen, eventueel via de WMO.
. Dan over rituelen.
. We doen een rondje over wat ieder van ons fijne rituelen zou vinden.
. Opgemerkt wordt o.a. dat het bij rituelen wezenlijk is dat je ze samen met anderen doet. Maar rituelen die je alleen voor jezelf doet hebben misschien toch ook waarde. Wat zijn precies rituelen, dat is niet duidelijk. Nuttige aspecten lijken te zijn:
- het verbindt mensen, omdat je ze samen doet of ondergaat.
- je hoeft even niet na te denken
- ze zijn gemakkelijk uit te voeren, omdat je ze al zo lang kent.
. Genoemd worden nog de rituelen bij de Vrijmetselaars.
. Bij humanisten in Nederland zijn rituelen niet erg van de grond gekomen, alleen bij een uitvaart worden ze wel eens gebruikt.
. Om 17.00 sluiten we de discussie af.
. We besluiten om het de volgende keer te hebben over het begrip "geweten", wat houdt dat in voor de moderne mens? Dat zal op 10 september zijn bij Evert in Bilthoven.
. Na een drankje gaan 6 van ons om 18:00 nog samen wat eten in het zeer naburige restaurant "Lombok".

.

Reading Minds
woensdag 17 april 2019

Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat) Utrecht
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

Maarten Struijs neemt ons mee in de literatuur waarin humanistische onderwerpen centraal staan. Bij de Reading Minds wordt voor iedere bijeenkomst een tekst gekozen die besproken zal worden. Hoe kunnen deze teksten geïnterpreteerd worden? En hoe kunnen we de inhoud relateren aan de ervaringen in het dagelijkse leven? Vragen als deze zullen tijdens de Reading Minds aan bod komen. Wil je deelnemen? Meld je dan aan bij Arnold Jorna: arnoldjorna@hotmail.com voor meer informatie.
Inloop is vanaf 19 uur, de bijeenkomst begint vanaf 19.30 uur.

Deze activiteit wordt dit jaar driemaal georganiseerd: 17 april, 19 juni en 16 oktober.
17 april zal het gaan over het essay van S. Oluwole over de Afrikaanse filosofie van Orunmila ea.
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Apr.17
.

Moving Minds Cafe 54
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.
vrijdag 22 maart 2019
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, soms kamer 002, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?We doen rondjes waarin iedere deelnemer zijn/haar ideeen kan inbrengen.
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Het voostel is om het dit keer te hebben over Boeddhisme.

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK, maar soms kamer 002.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Mar.22


Open gespreks-middag over democratische besluitvorming
Donderdag 14 maart 2019
Tijd: 14:30 - 17:30
Locatie: achter Gansstraat, adres bij aanmelding, Utrecht .
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Laten we het thema positief benaderen, en voorstellen bedenken tot verbetering ...
. Democratische besluitvorming, hoe dragen we daaraan bij, te beginnen op locaal nivo
(provincie, gemeente of kleiner instituut). Als dingen niet goed geregeld zijn, hoe kunnen we onze stem dan het beste laten horen?
. En hoe zorg je ervoor dat het algemeen belang voldoende gediend wordt, ook voor de toekomst? Misschien hebben we ideeen om bestuursvormen te verbeteren ...?

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. We willen ook proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. Graag aanmelden maar ook zonder aanmelding ben je welkom.
. We willen de discussie starten om 15u00. Na afloop willen we samen gaan eten in de buurt
, voor mensen die tijd, geld en zin hebben.

2019/03/19: Impressie van Leo H (met enkele correcties van andere deelnemers):
. We praten met 10 mensen. Het was weer ge-animeerd en inspirerend.
. We hebben het eerst o.a. even over het nut om bij een conflict gebruik te maken van een Mediator.
. Dan over het thema. Veel meningen komen naar voren, zoals: rekening houden met alle belangen-groeperingen; er moet vooraf inspraak zijn van betrokkenen; bij terugkijken blijkt vaak dat een verkeerd besluit genomen is; besluiten moeten van tijd tot tijd ge-evalueerd worden en herzien kunnen worden; besluitvorming is moeilijk, knopen doorhakken is makkelijker; er zijn verschillende soorten elites; oprichten van een soort Derde Kamer van burgers die zich willen verdiepen in de kwesties, mogelijk geselecteerd door loting, en gebruik van referenda (zoals Ab, die een groot voorstander is van Directe Democratie met Bindende Referenda); laat de vertegenwoordigers de besluiten nemen, geen referenda. En de mensheid lijkt er voorlopig niet in te slagen om tot voldoende maatregelen te komen voor het klimaat-probleem.
. Genoemd wordt nog een boek "Creatieve Democratie" van Louis Logister, gebaseerd op ideeen van John Dewey, over hoe mensen (vooral kinderen) te leren om democratisch besluiten te nemen.
. Om 18:00 gaan we nog samen wat eten in het naburige restaurant "De Beren" .Moving Minds Cafe 53
vrijdag 8 maart 2019
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, soms kamer 002, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken? We doen rondjes waarin iedere deelnemer zijn/haar ideeen kan inbrengen.
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Het voostel is om het dit keer te hebben over .. nog niet vastgesteld.

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK, maar soms kamer 002.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Mar.8


Woorden geven aan wat je bezig houdt 14
woensdag 6 maart 2019

Tijd: 19.15 - 22.00
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat)
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

“Inspiratie voor het leven, woorden geven aan wat je bezig houdt”

. In deze workshops oefenen we met taal om uitdrukking te geven aan wat ons bezig houdt. Elke bijeenkomst proberen we een andere invalshoek uit, zoals een ingezonden brief, een kort verhaal, een gedicht, een speech..
.
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We werken met speelse schrijfopdrachten met de nadruk op het plezier van schrijven , het hoeven geen literaire hoogstandjes te worden.. Rond 22.00 uur sluiten we de avonden af.

. Initiatief van Het Humanistisch Verbond, toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.
Dit jaar op de woensdagen 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 12 juni, 4 september, 2 oktober en 6 november. Je kunt per keer beslissen of je meedoet, wel aanmelden graag.

Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Mar.6


Jongeren Discussieavond 1903
vrijdag 1 maart
Iedere eerste vrijdag van de maand komt de Jonge Humanisten-groep in Utrecht bijeen.
Het is een gezellige en beschouwelijke groep van jonge mensen die maandelijks bijeenkomen om te praten, discussiëren en filosoferen over uiteenlopende onderwerpen van Satire tot Sartre.
spreken we over een onderwerp dat we samen hebben gekozen. Gewoonlijk spreken we af bij iemand thuis, maar soms wijken we daar vanaf, bijvoorbeeld als we naar een interessante film of lezing gaan.

Aanmelden & info:infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 20:00
Kosten: i.h.a. €2 voor de consumpties
Locatie: adres krijg je bij aanmelding.
Moving Minds Cafe 52
vrijdag 22 februari 2019
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, soms kamer 002, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?We doen rondjes waarin iedere deelnemer zijn/haar ideeen kan inbrengen.
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Het voostel is om het dit keer te hebben over .. Levenskunst, wat heb je daar voor nodig? En wat zijn goede middelen om je levenskunst te verbeteren?


Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK, maar soms kamer 002.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Feb.22


Reading Minds
woensdag 20 februari 2019
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat) Utrecht

Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

Maarten Struijs neemt ons mee in de literatuur waarin humanistische onderwerpen centraal staan. Bij de Reading Minds wordt voor iedere bijeenkomst een tekst gekozen die besproken zal worden. Hoe kunnen deze teksten geïnterpreteerd worden? En hoe kunnen we de inhoud relateren aan de ervaringen in het dagelijkse leven? Vragen als deze zullen tijdens de Reading Minds aan bod komen. Wil je deelnemen? Meld je dan aan bij Arnold Jorna: arnoldjorna@hotmail.com voor meer informatie.
Inloop is vanaf 19 uur, de bijeenkomst begint vanaf 19.30 uur.

Deze activiteit wordt dit jaar viermaal georganiseerd: 20 februari, 17 april, 19 juni en 16 oktober.
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Feb.20


Film met nabespreking 19 - Zuid Korea
vrijdag 15 februari 2019
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 19:00-22:00 uur
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

Deze avond nodigen we je weer uit om aan te sluiten bij de filmavond in Utrecht. In de sfeervolle werfkelder De Witte Lely gaan de deuren open om 19 uur en starten we om 19.30 uur met een introductie van de film door Silvia Benschop.
. Het is een Zuid Koreaanse film over het leven door de jaren heen op een vlot in het midden van een heel verlaten meer, met alle ethische dilemma's die daarbij komen kijken. Hoewel de film vol staat met verwijzingen naar het boeddhisme, is dit vooral een film over de cyclus van het leven. Lengte 103 minuten.

Na de vertoning gaan we in gesprek met elkaar over de film. Wat maakte de meeste indruk op je? En welke boodschap haalde je uit het verhaal? Waar herken je je in, of herken je je absoluut niet in? We zien er naar uit je daar weer te zien!

De film-avonden worden i.h.a. elke derde vrijdag van de maand gehouden, afwisselend geleid door Ina Brouwer en Silvia Benschop. Consumpties voor eigen rekening.
Zie ook facebook.com/HVUtrecht/events Feb.15.
Moving Minds Cafe 51
vrijdag 8 februari 2019
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, soms kamer 002, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. motivaties om te geloven.

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK, maar soms kamer 002.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Feb.8

(impressie van Leo H.) Ieder van de 10 deelnemers had wel een andere benadering van het begrip geloof. Bijvoorbeeld mijn motivatie om te geloven dat de wereld MISSCHIEN ergens toe dient, hoewel ik niet weet en nooit zal weten waartoe, is dat mij dat een prettig gevoel geeft. Maar echte spiritualiteit als iets dat komt van buiten jezelf had geen van ons ooit ervaren. Het was weer een interessante uitwisseling van gedachten.

Woorden geven aan wat je bezig houdt 13
woensdag 6 februari 2019

Tijd: 19.15 - 22.00
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat) Utrecht
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

“Inspiratie voor het leven, woorden geven aan wat je bezig houdt”

. In deze workshops oefenen we met taal om uitdrukking te geven aan wat ons bezig houdt. Elke bijeenkomst proberen we een andere invalshoek uit, zoals een ingezonden brief, een kort verhaal, een gedicht, een speech..
.
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We werken met speelse schrijfopdrachten met de nadruk op het plezier van schrijven , het hoeven geen literaire hoogstandjes te worden.. Rond 22.00 uur sluiten we de avonden af.

. Initiatief van Het Humanistisch Verbond, toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.
Dit jaar op de woensdagen 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 4 september, 2 oktober en 6 november. Je kunt per keer beslissen of je meedoet, wel aanmelden graag.

Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Feb.6Moving Minds Cafe 50
vrijdag 25 januari 2019
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken? (mogelijke onderwerpen zijn o.a. : Bespreking boek "Onrust" van theoloog F de Lange; Welke leven-overtuigingen kan je humanistisch noemen; Humanisme en niet-westerse zienswijzen; Humanisme en duurzaamheid; Solidariteit; Tolerantie; Levenskunst, .., ..)

Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand. Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft.

Deze keer 25 januari willen we het hebben over solidariteit. Wat maakt iemand solidair? En is er ook iets waar je absoluut niet solidair mee kan zijn? En kan solidariteit samengaan met individualisme of autonomie? .
Zie verder Facebook.com/HVUtrecht/events Jan.25

(impressie van Leo H.) Ieder van de 8 deelnemers had wel een andere opvatting van het begrip solidariteit.

Open gespreks-middag over klimaat-probleem
Woensdag 23 januari 2019
Tijd: 14:30 - 17:30
Locatie: Dichterswijk, adres bij aanmelding, Utrecht .
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

Wat vind je van de klimaat- en habitat- verslechtering van de wereld?
We denken in de eerste plaats aan Broeikas-effecten. Wat voor problemen geven die, hoe dreigend ervaren we deze, en wat doen we er zelf in de praktijk aan?

(20190106 Leo H.:) Klimaatbeheersing of niet-beheersing ? Bron: en.wikipedia.org/wiki/Global_warming .
. De temperatuur van het aardoppervlak is 1 graad gestegen sinds 1930 , en de stijging gaat steeds sneller , dit is duidelijk ge-correleerd met het toenemende energie-verbruik door de mens . Met name door het gebruik van fossiele brandstoffen en het daarmee gepaard gaande broeikas-effect wordt het aardoppervlak warmer. Toename van methaan in de lucht speelt ook een rol, bijdrage wordt op 10-20% geschat. Ook de emissie van roet e.d. leidt door absorptie van zonlicht tot temperatuurstijging, bijdrage wordt ook op 10-20% geschat. Daarnaast zijn er veel feedback-effecten, zowel positief als negatief, die we nog niet goed kennen.
. Gevolgen zijn het smelten van de ijskappen, en de uitzetting van het zeewater. Ook verzakt in sommige gebieden waaronder Nederland de bodem oa door de gaswinning. Daardoor kan het zeewater in de komende 100 jaar wel 5 meter stijgen.
. Dit kan weer leiden tot grote investeringen in dijkenbouw, of/en mogelijk grote volks-migraties bijvoorbeeld in BanglaDesh.
. Mogelijk is de temperatuur over 100 jaar wel met 5 graden gestegen . Dit zal ook leiden o.a. tot groter worden van woestijnen, en het zal het leven in tropische gebieden moeilijker maken, en het gebruik van air-conditioning doen toenemen. En veel plant- en dier-soorten zullen uitsterven.

. Nu ja, ik verwacht niet dat de mens hierdoor zal uitsterven, dat kan een schrale troost zijn.
.
We zouden de problemen kunnen pareren door veel minder fossiele brandstoffen te gaan gebruiken . Maar ja hoe doe je dat, de mens denkt bijna altijd eerst aan zijn eigen toekomst en van zijn naasten en dan pas aan.de toekomst van de samenleving als geheel . Er zijn ook potentaten die het niets kan schelen en grootschalig bossen laten kappen etc. .
. Het beste zijn wereldwijde afspraken, maar die komen maar heel langzaam van de grond.
Ook eventuele wereldwijde projecten zoals uitstrooien van koolzuur-absorberende mineralen? ?
. Wat kunnen we zelf doen? Ik denk aan: 1. bezuinigen op energiegebruik, 2. minder vliegreizen, 3. afval scheiden, 4. plantaardig eten, 5. minder nieuwe kleding en papier kopen, en als we geld hebben, 6. je huis isoleren, 7. zonnepanelen laten aanleggen op het dak van je huis of op een ander dak, en 8. beleggen in fondsen voor duurzame energie-opwekking.
. Maar ja, als maar 10% van de mensen dit doet, dan zet het maar weinig zoden aan de dijk. Enfin, we geven dan wel het goede voorbeeld .

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. We willen ook proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. Graag aanmelden maar ook zonder aanmelding ben je welkom.
. We willen de discussie starten om 15u00. Na afloop willen we samen gaan eten in de buurt
, voor mensen die tijd, geld en zin hebben.

Impressie van Leo H.
. We praten met 7 mensen, eerst over o.a. overheids-diensten, die vaak slecht geregeld zijn.
. Dan over het klimaat-probleem. Na een korte inleiding over de feiten, memoreren we verscheidene mogelijke vormen van energie-winning etc., die minder belastend zijn voor het milieu, zoals aardwarmte, en binding van koolzuur door groene gewassen, en door gesteenten zoals Olivijn, zie smartstones.nl. Maar het gebruik van deze middelen zal voorlopig lang niet genoeg zijn om het klimaat-probleem op te lossen.
. In het afsluitend rondje wordt geconstateerd dat we niet depressief worden van het klimaat-probleem, maar dat het ons wel bezighoudt, en dat we toch wel een klein steentje willen bijdragen aan het bestrijden van het klimaat-probleem.
. Om 17:45 gaan we nog samen wat eten in het naburige restaurant "De Branding" .


Noot. Korte verslagen van vorige bijeenkomsten van de open gespreks-middagen kan je vinden bij de betreffende bijeenkomst in het Agenda Archief <http://humanistischverbond.nl//cms/images/afdelingen/utrecht/AgendaArchief.doc> .Moving Minds Cafe 49
vrijdag 11 januari 2019
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. humanistische waarden, en voornemens voor het nieuwe jaar.

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Jan.11
. Evaluatie: Met 6 mensen hebben we ge-animeerd gepraat over een aantal (meest humanistische) waarden.

Moving Minds Cafe 48
vrijdag 28 december 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: Gaat niet door, Utrecht
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.


Donkere Avond en Algemene Ledenvergadering
vrijdag 21 december 2018
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 19:00-22:00 uur
Kosten: niet-HV-leden 5 euro, consumpties voor eigen rekening

Deze avond nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering waarbij we de resultaten van 2018 zullen presenteren en tevens de plannen voor 2019 met jullie willen delen. Hierbij is er ruimte voor vragen en reacties van de leden.
Ook komt spreken Bas Nabers, filosoof, en o.a. hoofdredacteur Humanistische Canon. Het thema van de avond is ‘Humanisme, all inclusive? Wanneer kan je nou daadwerkelijk zeggen dat je humanist bent? Is humanisme met of zonder God? Is humanisme individualistisch of juist gemeenschappelijk?

Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Dec. 21
Moving Minds Cafe 47
vrijdag 14 december 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. authenticiteit, wat verstaan we eronder en kan het wel echt bestaan?

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Er is een koffie-automaat, drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .

Er waren 9 deelnemers. Conclusie was dat ieder wel iets anders verstaat onder het begrip Authenticiteit: "anders dan gebruikelijk", "goed bedoeld", "uit jezelf", "geheel erachter staan", etc, of een combinatie van deze punten.

Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Dec. 14


Bijeenkomst 70 jaar Vrijheid van Meningsuiting

Maandag 10 december 2018 - Domkerk Utrecht – 13.30 uur – 16.00 uur

Het recht om je als mens vrij te mogen uiten, een eigen mening te vormen en informatie op te sporen of doorgeven, staat beschreven in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In 2018 bestaat deze Mensenrechtenverklaring 70 jaar. Ter ere van dit jubileum hebben diverse Nederlandse mensenrechtenorganisaties en activisten aan jonge grafisch ontwerpers gevraagd affiches te ontwerpen voor een tentoonstelling over artikel 19 UVRM. De tentoonstelling van deze affiches is van 14 november tot 11 december te zien in de Domkerk te Utrecht tussen 11.00 uur en 16.00 uur.

Op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, en de laatste dag van de tentoonstelling, staan we graag stil bij de toekomst van Vrijheid van Meningsuiting met een publieke lezing en discussie.

PROGRAMMA maandag 10 december 2018

13.30 uur – 14.00 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee.

14.00 uur – 14.15 uur Welkomwoord namens de Domkerk en namens de organiserende mensenrechtenorganisaties.

14.15 uur – 14.45 uur Lezing door Prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin over verleden, heden en toekomst van artikel 19 UVRM: Vrijheid van Meningsuiting.

14.45 uur – 15.10 Discussie en reactie door deelnemende mensenrechtenorganisaties op de lezing.

15.10 uur - 15.12 uur Uitvoering compositie Componist des Vaderlands.

15.10 uur – 16.00 uur Napraten tijdens een borrel en optioneel: Schrijven voor Write for Rights.

Organisatie:

De tentoonstelling is tot stand gekomen door Amnesty International, Bits of Freedom, het College voor de Rechten van de Mens, Fauzia Ilyas, Free Press Unlimited, Glenn Helberg, het Humanistisch Verbond, de Nationale Unesco Commissie, de Unesco jongerencommissie, de Raad voor de Journalistiek en de Domkerk.

Deelnemende grafisch ontwerpers:

Anouk Krus, Beatriz Conefrey, Jerry Estié, Pascalle van Gerwen, Vera Rijks en Han Yu die de afgelopen zomer afstudeerden aan de Rietveldacademie te Amsterdam, Academie st Joost te Den Bosch en de Willem de Kooning Academie te Rotterdam.

Contact: eflokstra@xs4all.nl .
Zie ook: http://www.domkerk.nl/nl/kerkgemeente/organisatie/70-jaar-vrijheid-van-meningsuiting

Aanmelden voor deze bijeenkomst bij infohvutrecht@gmail.com, aantal plaatsen beperkt.Jongeren Discussieavond 1812
vrijdag 7 december
Iedere eerste vrijdag van de maand komt de Jonge Humanisten-groep in Utrecht bijeen.
Het is een gezellige en beschouwelijke groep van jonge mensen die maandelijks bijeenkomen om te praten, discussiëren en filosoferen over uiteenlopende onderwerpen van Satire tot Sartre.
spreken we over een onderwerp dat we samen hebben gekozen. Gewoonlijk spreken we af bij iemand thuis, maar soms wijken we daar vanaf, bijvoorbeeld als we naar een interessante film of lezing gaan.

Aanmelden & info:infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 20:00
Kosten: i.h.a. €2 voor de consumpties
Locatie: adres krijg je bij aanmelding.


Woorden geven aan wat je bezig houdt 12
woensdag 28 november 2018

Tijd: 19.15 - 22.00
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (is in centrum van Utrecht)
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

“Inspiratie voor het leven, woorden geven aan wat je bezig houdt”

Workshop met schrijfopdrachten en korte teksten, zoals columns, gedichten en korte verhalen, vanuit een Humanistisch perspectief.
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We beginnen met een speelse schrijfopdracht met de nadruk op het plezier van schrijven. Na de pauze bespreken we een bestaande tekst. Rond 22.00 uur sluiten we de avonden af.

Initiatief van Het Humanistisch Verbond, ook toegankelijk voor niet leden.Moving Minds Cafe 46
vrijdag 23 november 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. nog niet vastgesteld.

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Er is een koffie-automaat, drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Nov. 23.


Open gespreks-middag over "wat vind je het leukst?"
Donderdag 22 november 2018
Tijd: 14:30 - 17:30
Locatie: Oog in Al, adres na te vragen, Utrecht .
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

Wat vind je het meest de moeite waard om te doen in je leven, en wat vind je het leukst ?
Of doe je maar alles mee wat je tegenkomt?
. Als dit onderwerp te vaag gevonden wordt dan kunnen we het bijvoorbeeld nog hebben over de klimaat- en habitat- verslechtering van de wereld, wat voor problemen geven die, hoe dreigend ervaren we deze, en wat doen we er zelf in de praktijk aan?

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. We willen ook proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. Nieuwe gasten zijn altijd welkom. Graag aanmelden maar ook zonder aanmelding ben je welkom.
. We willen de discussie starten om 15u00. Na afloop willen we samen gaan eten in de buurt
, voor mensen die tijd, geld en zin hebben.

2018/11/24: Kort verslag van Leo H.
. We zijn met 8 deelnemers. We hebben het eerst oa. over de verslechterende habitat op aarde.
. Dan hebben we het over wat we leuk en waardevol vinden in het leven. De diskussie komt niet erg van de grond. Nu ja, de een wil graag bijdragen aan een goed lopende maatschappij met veel gemakken, de ander wil graag behoeftige mensen helpen, een derde weet het niet maar probeert gewoon te doen waar hij goed in is, en dat pakte goed uit. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat hetgeen je het liefst wil doen in het leven meestal vanzelf wordt bepaald door de omstandigheden in je kindertijd.
. In het gesprek komen veel andere onderwerpen ter sprake, zoals behandeling van migranten, dat kan je om ons beschavingspeil hoog te houden, beter maar goedaardig en menslievend doen.
. We spreken af om het de volgende keer te hebben over het klimaat-probleem, zie agenda.
. Even na 17u30 gaan 6 van ons eten in een restaurantje aan de Handelstraat, de meesten nemen een pasta.
Film met nabespreking 8
vrijdag 16 november 2018
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 19:00-22:00 uur
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

Deze avond nodigen we je weer uit om aan te sluiten bij de filmavond in Utrecht. In de sfeervolle werfkelder De Witte Lely gaan de deuren open om 19 uur en starten we om 19.30 uur met een introductie van Ina Brouwer van een documentaire uit 2018 van 85 minuten over Bewaren - of hoe te leven.

Digna (68) en haar moeder (92) gooiden in hun leven weinig weg.
. Is het nostalgie of heeft het niet kunnen weggooien van spullen een diepere achtergrond? “Soms denk ik nog wel eens aan de plaatjes van Peter Pan die ik opplakte op een Cornflakesdoos. Ik kon nog niet lezen. De plaatjes waren onbegrijpelijk, geheimzinnig. Ik bewaarde ze in een dubbelgevouwen karton. Niemand mocht dit zien. Dit waren mijn kostbaarheden”. De Peter Pan plaatjes, ze zijn er nog. Net zoals vele andere spulletjes. Alles keurig weggeborgen in dozen, laden en kasten. Voor Digna en haar moeder zijn de spullen als tijdmachines: het verleden is tastbaar aanwezig, maar tegelijk onbereikbaar ver weg.
. Nu vraagt Digna zich af: waarom bewaren we dat allemaal? Is het om je eigen geschiedenis te herinneren, die je heeft gemaakt tot wat je nu bent? Is het hechting aan datgene wat voorbij is en wat nog niet losgelaten kan worden? Of geeft het bewaren van spullen haar leven van nu zin en betekenis?
. Nu door digitalisering de wereld snel verandert, wordt voor haar deze vraag steeds dringender. Waarom niet opruimen? Leef je gelukkiger, vrijer, lichter, zonder de zorg en verantwoordelijkheid voor al die dingen? En – op welke manier leven jongeren, die zoveel mogelijk spullen wegdoen en wiens meeste bezit zich in de Cloud bevindt? Hebben zij behoefte aan herinneringen? Kunnen ze die later nog terugvinden?

Na de vertoning in het nagesprek gaan we na wat het al dan niet bewaren van spullen voor ons betekent. En welke boodschap haalde je uit het verhaal? Waar herken je je in, of herken je je absoluut niet in? We zien er naar uit je daar weer te zien!

De film-avonden worden i.h.a. elke derde vrijdag van de maand gehouden, afwisselend geleid door Ina Brouwer en Silvia Benschop. Consumpties voor eigen rekening.
Zie ook facebook.com/HVUtrecht/events Nov. 16.Lezing over Humanisme en religie: vete of verwevenheid?
dinsdag 13 november 2018 Uitgelicht

Tijd: 19.00 - 21.30
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

Is humanisme hetzelfde als vrij zijn van religie? Of komt in het moderne humanisme de vrijheid van religieuze tradities juist tot uitdrukking? Filosoof en religiewetenschapper Laurens ten Kate duikt met u in deze spannende vragen. Hij vertrekt van het hoofdstuk dat hij in 2015 schreef voor het boek Vrij(heid) van religie (Gily Coene, Marc Van Den Bossche, red., VUB Press), en zal laten zien hoe de secularisering al ver voor de moderne tijd is begonnen: bij Socrates, maar ook bij Mozes, Christus en Mohammed. Met behulp van beeld en woord gaat hij met u in gesprek over de vraag wat humanisme in 2018 zou kunnen betekenen.

De inloop bij De Witte Lely is vanaf 19 uur.
Zie ook facebook.com/HVUtrecht/events Nov. 13
.


Moving Minds Cafe 45
vrijdag 9 november 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. de tekst van Laurens ten Cate over humanisme en religie, waarover Laurens 13 november zal praten.

Voor meer interesse in Laurens ten Kate's achtergrond, zie hier een interview met hem: https://tvblik.nl/het-vermoeden/laurens-ten-kate-1
Ook toegevoegd is de berichtgeving van CBS dat meer dan de helft van de Nederlanders niet religieus is: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/43/meer-dan-de-helft-nederlanders-niet-religieus

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Er is een koffie-automaat, drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Nov. 9.Intervisie en Levenskunst 1
donderdag 8 november 2018

Tijd: 19.00 - 21.30
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (is in centrum van Utrecht)
Kosten:
€40 voor leden, €50 voor niet-leden (4 bijeenkomsten).
Info en aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com

In een vaste groep van maximaal 8 deelnemers onderzoeken we hoe we onze humanistische waarden kunnen integreren in ons dagelijks leven. We doen dit volgens de methode van Themagecentreerde Interactie (TGI). Geïnteresseerd of wil je meer weten over Themagecentreerde Interactie, kom dan naar de kennismakingsavond op 8 november.
Intervisiedata:13 december 2018, 31 januari en 14 maart 2019


Jongeren Discussieavond 1811
vrijdag 2 november
Iedere eerste vrijdag van de maand komt de Jonge Humanisten-groep in Utrecht bijeen.
Het is een gezellige en beschouwelijke groep van jonge mensen die maandelijks bijeenkomen om te praten, discussiëren en filosoferen over uiteenlopende onderwerpen van Satire tot Sartre.
spreken we over een onderwerp dat we samen hebben gekozen. Gewoonlijk spreken we af bij iemand thuis, maar soms wijken we daar vanaf, bijvoorbeeld als we naar een interessante film of lezing gaan.

Aanmelden & info:infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 20:00
Kosten: i.h.a. €2 voor de consumpties
Locatie: adres krijg je bij aanmelding.


Woorden geven aan wat je bezig houdt 11
woensdag 31 oktober 2018

Tijd: 19.15 - 22.00
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (is in centrum van Utrecht)
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

“Inspiratie voor het leven, woorden geven aan wat je bezig houdt”

Workshop met schrijfopdrachten en korte teksten, zoals columns, gedichten en korte verhalen, vanuit een Humanistisch perspectief.
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We beginnen met een speelse schrijfopdracht met de nadruk op het plezier van schrijven. Na de pauze bespreken we een bestaande tekst. Rond 22.00 uur sluiten we de avonden af.

Initiatief van Het Humanistisch Verbond, ook toegankelijk voor niet leden.
Vervolg-avond op 28 november .Moving Minds Cafe 44 (let op, locatie gewijzigd !)
vrijdag 26 oktober 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie let op, gewijzigd: Cafe-R. De Rechtbank bij Hamburgerstraat, Utrecht
Kosten Consumpties voor eigen rekening
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Let op: locatie gewijzigd, is deze keer bij cafe De Rechtbank op Korte.Nieuwstraat 14.

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. Vrijheid van Gedachten, Geweten en Religie.
Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaat hierover.

Zie hieronder drie links ter verdieping voor de bijeenkomst. Voor degenen die geen toegang tot het Volkskrant artikel hebben, neem even contact met ons op.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/onder-een-roofzuchtig-systeem-betekent-gelijkheid-nog-geen-vrijheid~b9c4ef65/

https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/humanistisch-verbond-deventer-pleit-voor-athe%C3%AFstische-burgemeester-1.1504500

https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,.

Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie evt. ook Facebook.com/HVUtrecht/events Okt. 26.Korte film uit 1960 2 maal, met bespreking
vrijdag 19 oktober 2018
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296, Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 19:00-22:00 uur
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

Deze avond nodigen we je weer uit om aan te sluiten bij de filmavond in de sfeervolle werfkelder De Witte Lely. Tijdens de HV-filmavonden gaat het niet alleen om het zien van een mooie, ontroerend, diepzinnige film, maar ook om het filmgesprek. In de loop der jaren hebben we op allerlei manieren met elkaar uitgewisseld over wat we op het scherm zagen. Juist in die uitwisseling gaan we soms pas echt ‘zien’. We ontdekken wat de film ons te zeggen heeft, ontdekken door de blik van de anderen ook wat we eerder niet zagen. Het filmgesprek verrijkt en verheldert.

Op 19 oktober zullen we het filmgesprek meer centraal zetten door een bijzondere opzet: we zullen een korte film (28 minuten) twee keer bekijken. Tussendoor en achteraf hebben we een gesprek met elkaar. Dit betekent dat de betekenissen die we in de uitwisseling na het zien van de film, meenemen in een tweede kijkronde. Deze opzet is een experiment om verdieping in de kijkervaring en het filmgesprek te zoeken.

Voor deze gelegenheid zullen een bijzondere film bekijken; een Franse zwart-wit film uit 1960 waarin een zowel persoonlijk als universeel verhaal verteld wordt. In het verhaal volgen we een man die de derde wereldoorlog heeft overleefd en met een aantal mensen overleefd in de gewelven onder de stad Parijs. Hij wordt uitgekozen om deel te nemen aan een tijdreis-experiment. Het doel is hem via zijn eigen herinneringen te trainen in het reizen door de tijd. Dan kan hij de toekomstige generatie van mensen uiteindelijk om hulp vragen…

De film - gemaakt door de enigmatische regisseur Chris Marker - heeft een uitzonderlijke vorm: ze bestaat geheel uit ‘stills’ dwz stilstaande beelden/foto’s die het verhaal laten zien dat de hoofdpersoon ons vertelt in de voice-over. Het is een zowel indringende al meditatieve kijkervaring waarin universele thema’s over herinningen, verlangen, bestemming en de tragiek van het menselijk bestaan in tot uitdrukking worden gebracht. Kom, kijk en ga in gesprek, het wordt een bijzondere avond.

De deuren gaan open om 19 uur en het programma start om 19.30 uur. Entree is gratis voor HV-leden, 5 euro voor niet-leden. Graag vooraf reserveren via infohvutrecht@gmail.com.

De film-avonden worden i.h.a. elke derde vrijdag van de maand gehouden.
Zie ook facebook.com/HVUtrecht/events Okt. 19.

Moving Minds Cafe 43
vrijdag 12 oktober 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. onaangepast gedrag, hoever mag dat gaan?
. Wat versta je eronder? Is het hetzelfde als grensoverschrijdend gedrag of niet? En hoe gaan je ermee om? Heb je zelf misschien een voorbeeld van een gedrag bij jezelf of bij een ander, dat op de grens van het aanvaardbare
vindt of vond liggen? Vragen als deze zullen we bespreken.

Hier zijn links die je vooraf kunt bestuderen:

1. https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_mw/details.php?cps=16

2. https://nos.nl/artikel/2159889-kiezers-over-normen-en-waarden-met-respect-komen-we-er-wel-uit.html

3. https://www.happinez.nl/groei/ode-aan-onaangepastheid-iedereen-stroom-inzwemt/

4. http://aspsychologyblackpoolsixth.weebly.com/definitions-of-abnormality.html

5. https://www.nytimes.com/2017/11/13/your-money/healthy-deviants-know-the-difference-between-normal-and-stupid.html


Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Er is een koffie-automaat, drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Okt. 12.Jongeren Discussieavond 1810
vrijdag 5 oktober
Iedere eerste vrijdag van de maand komt de Jonge Humanisten-groep in Utrecht bijeen.
Het is een gezellige en beschouwelijke groep van jonge mensen die maandelijks bijeenkomen om te praten, discussiëren en filosoferen over uiteenlopende onderwerpen van Satire tot Sartre.
spreken we over een onderwerp dat we samen hebben gekozen. Gewoonlijk spreken we af bij iemand thuis, maar soms wijken we daar vanaf, bijvoorbeeld als we naar een interessante film of lezing gaan.

Aanmelden & info:infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 20:00
Kosten: i.h.a. €2 voor de consumpties
Locatie: adres krijg je bij aanmelding.
Moving Minds!
(Humanistisch Cafe nr42)
vrijdag 28 september 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Iedere 2e en 4e vrijdagavond van de maand ontmoeten de Moving Minds! elkaar voor uitdagende dialogen over levensvragen die ons allemaal direct of indirect bezighouden. Hierbij is ruimte voor iedere deelnemer om kennis, ideeën en vragen te delen.

Deze keer willen we het hebben over 'Catastrofale Fantasie', ofwel rampgedachten, de inbeelding dat het ergste gaat komen. Hebben we er allemaal mee te maken? Of is het alleen voor de pessimisten onder ons? Is het alleen maar een last, of heeft het ook voordelen? En hoe ga je ermee om?

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Er is een koffie-automaat, drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Sept 28.Woorden geven aan wat je bezig houdt 10
woensdag 26 september 2018

Tijd: 19.15 - 22.00
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (is in centrum van Utrecht)
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

“Inspiratie voor het leven, woorden geven aan wat je bezig houdt”

Workshop met schrijfopdrachten en korte teksten, zoals columns, gedichten en korte verhalen, vanuit een Humanistisch perspectief.
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We beginnen met een speelse schrijfopdracht met de nadruk op het plezier van schrijven. Na de pauze bespreken we een bestaande tekst. Rond 22.00 uur sluiten we de avonden af.

Initiatief van Het Humanistisch Verbond, ook toegankelijk voor niet leden.
Vervolg-avonden op 31 oktober , 28 november .

Open gespreks-middag over vrijwilligerswerk
Woensdag 26 september 2018
Tijd: 14:30 - 17:30
Locatie: adres na te vragen, Bunnik .
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Hier zijn wat overwegingen van George, Evert en Leo die uitgangspunt kunnen zijn voor een diskussie.
. Vrijwilligerswerk lijkt een duidelijke functie te vervullen in onze samenleving. Is dit het gevolg van bezuinigingen op reguliere functies of juist op een behoefte om de samenleving aan te vullen of een nuttige invulling van je leven te realiseren? Als de vrijwilliger niet geheel ongeschoold kan zijn (b.v. schuldhulpverlener) ontstaat er dan een onduidelijkheid t.o.v. regulier werk? Wanneer is er sprake van verdringing van reguliere functies? Wanneer is vrijwilligerswerk een belangeloze inzet voor de medemens
en samenleving, en wanneer is het niet zo belangeloos? (b.v. het helpen in de kantine van je tennisvereniging). Belangrijk uitgangspunt bij vrijwilligerswerk is dat het niet vrijblijvend is, je bent verantwoordelijk tegenover de organisatie waar je voor werkt (b.v. chauffeursdiensten voor een buurtbuslijn of telefonist bij de telefonische hulpdienst). Ook vrijwilligerswerk is "werk".
. Is het helpen van familie en mantelzorg wellicht geen vrijwilligerswerk, maar verplichting tegenover je naaste familie en vrienden? (b.v.
kinderen die zorgen voor hun hulpbehoevende ouders, of opa en oma die passen op de kleinkinderen).
. Is misschien een voordeel van vrijwilligerswerk boven betaald werk dat vrijwillig werk meer ongedwongen is dan betaald werk? Maar is vrijwilligerswerk altijd echt vrijwillig?

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. We willen ook proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. Nieuwe gasten zijn altijd welkom. Graag aanmelden maar ook zonder aanmelding ben je welkom.
. We willen de discussie starten om 15u00. Na afloop willen we samen gaan eten in de buurt
, voor mensen die tijd en zin hebben. Dit keer bij het Wapen van Bunnik. Onze gastheer adviseert om vegetarisch te gaan eten, we moeten tenslotte wat meer gaan denken aan klimaat en uitputting van resources.

2018/09/28: Kort verslag . Concept
. We zijn met 7 deelnemers. Ter sprake komen eerst oa.
1. verschillende bevolkingsgroepen in de wereld die het moeilijk hebben, waaronder de Ahmadiyya Muslim's.
2. een filosofische opvatting over energiestromen in de wereld: inspirerende ideeen zijn overal en bevruchten weer andere ideeen op andere plaatsen in de cosmos.
Verg.het japanse begrip Oikos = zoiets als "het eigene ve.stam-verband.
3. dat er in de natuur zoveel samenwerking van organismen is, zoals dat veel insecten zich beperken tot het bezoeken van maar 1 plantensoort, en daar maar 1 soort handeling verrichten.
De natuur heeft zich in die vele millioenen jaren geleidelijk zo gevormd.
. Daarna wisselen we gedachten uit over het gekozen thema vrijwilligerswerk . We constateren nog eens dat de samenleving er behoefte aan heeft en dat tegelijkertijd de vrijwilliger er voldoening aan ontleent.
We komen ook nog te praten over het begrip Mantelzorg.
Nagekomen: Paul heeft nog de volgende link over de documentaire ‘Moeders en dochters in de mantelzorg’: .
. Even na 17u30 ronden we af, en bedenken we een thema voor een volgende bijeenkomst, die we over 2 maanden willen houden. Het voorlopig voorstel is :
"wat vind je het meest de moeite waard om te doen in je leven, en wat vind je het leukst ?". We zullen erover praten op do.middag 22 november bij George.
. Na afloop gaan 6 van ons eten in het Wapen van Bunnik, 3 nemen mosselen, 3 nemen een salade.

Noot. Korte verslagen van vorige bijeenkomsten van de open gespreks-middagen kan je vinden bij de betreffende bijeenkomst in het Agenda Archief <http://humanistischverbond.nl//cms/images/afdelingen/utrecht/AgendaArchief.doc> .Film met nabespreking 6
vrijdag 21 september 2018
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296, Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 19:00-22:00 uur
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten

Deze avond nodigen we je weer uit om aan te sluiten bij de filmavond in Utrecht. In de sfeervolle werfkelder De Witte Lely gaan de deuren open om 19 uur en starten we om 19.30 uur met een introductie van de film door Ina Brouwer.

Het is een aangrijpend verhaal over een transgender zangeres die in een emotionele situatie veerkracht en moed toont om haar identiteit en persoonlijkheid staande te houden.
Deze vrouw, een serveerster en zangeres, ontmoet haar grote liefde in een nachtclub in de Chileense hoofdstad Santiago. Er ontstaat een sterke liefdesband tussen haar en de 20 jaar oudere man dat ze bijna bij hem intrekt. Maar plotseling sterft haar geliefde. Door zijn dood wordt ze geconfronteerd met een harde realiteit. Zijn familie is gefrustreerd, vol onbegrip en argwaan. Maar bovendien met keiharde bureaucratische vooroordelen tegen transgenders. Ze wordt door hen gezien als een misbaksel. Ze raakt in zulke nare situaties verzeild dat ze geen kans krijgt om afscheid te nemen van haar geliefde en te rouwen. Sommige scènes tonen een wat onbegrijpelijke werveling van muziek, zang, dans en lichtflitsen. Elementen die in haar leven van groot belang zijn. Wellicht duiden die op het groeiproces dat ze doormaakt, zowel als vrouw en als zangeres. Ze verloochent zichzelf niet en blijft zichzelf trouw.
Alhoewel het transgender-zijn het thema vormt van deze film, is het geen film met een boodschap over hedendaagse transgenders in Chili.

Na de filmvertoning is er een nabespreking waar we met elkaar de impressies zullen delen. Wat deed de film met je? Welke boodschap haalde je uit het verhaal? Waar herken je je in, of herken je je absoluut niet in? We zien er naar uit je daar weer te zien!

De film-avonden worden i.h.a. elke derde vrijdag van de maand gehouden. Consumpties voor eigen rekening.
Meer info op facebook.com/HVUtrecht/events Sept. 21.Humanistisch Cafe nr41 "Moving Minds - Aantrekkingskracht"
vrijdag 14 september 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: Let op, is nu UCK Domplein 4, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen thermosfles en consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgoep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over "Aantrekkingskracht", wat trekt je aan om mee bezig te houden?

Zie verder Facebook.com/HVUtrecht/events Sept 14

Eerdere bijeenkomsten

Zie onder Archief : [../utrecht/AgendaArchief.doc]